A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Борзнянська міська рада
Чернігівської області
Офіційний сайт

Рішення сесій №6-5/7 «Про міський бюджет на 2020 рік»

Кількість переглядів: 68
Скликання: Сьоме скликання (ОТГ)
Сесія: П'ята сесія
Тип документу: Рішення сесій
Дата: 20.12.2019
Номер документу: 6-5/7
Назва документу: Про міський бюджет на 2020 рік
Прикріплені файли:
  1. Додаток один до рішення 5 сесії сьомого скликання №6-5/7 від 20.12.19 (0.27 МБ)

УКРАЇНА

БОРЗНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

   Р І Ш Е Н Н Я

 П’ята   сесії  сьомого  скликання

20 грудня  2019 року                                                                                                                                                           №6-5/7

     м.Борзна

Про міський бюджет

на 2020 рік

        Розглянувши рішення виконавчого комітету Борзнянської міської ради від 19.12.2019 року №6 «Про міський бюджет на 2020 рік» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування,фінансів,бюджету, соціально-економічного розвитку та питань комунальної власності, керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

  1. Визначити на 2020 рік:

-  доходи міського  бюджету у сумі  82 549 300 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету   82 526 300 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 23000 гривень згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі  82 549 300 гривень, в тому числі видатки загального фонду  міського бюджету  77 388 100 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету  5 161 200 гривень, в  тому числі бюджет розвитку  5 138 200 гривень.

      - повернення кредитів до міського бюджету у сумі 19500 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету - 19500 гривень згідно з додатком  №4 цього рішення;

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 19500 гривень, у тому числі із спеціального фонду міського бюджету  за рахунок повернення кредиту - 19500 гривень згідно з додатком  №4 цього рішення;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі  5 138 200 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду міськго бюджету у сумі  5 138 200 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення.

- оборотний  залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі  10000  гривень.

-резервний фонд міського бюджету у розмірі  400000 грн.

      2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського  бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3,4 до цього рішення.

    3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

   4.Затвердити на 2020 рік розподіл коштів   бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво,реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої,комунальної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно   з додатком №6 до цього рішення.

    5. Затвердити на 2020 рік  розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 13859400 гривень згідно з додатком №7 до цього рішення.

   6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік:

- до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97,101  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій,візначені статтстаттею 69та частиною першої статті 71Бюджетного кодексу України);

- джерела формування у частині фінансування визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;

- джерелом формування у частині кредитування, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

   7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету  на 2020 рік:

         - у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та  частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

     - у частині фінансування є надходження, визначені  у частині 2 статті 72  та частини 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;

  - у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

   8.Установити, що в 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами  статті 69  та частини 1   статті 71 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

  9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського  бюджету видатки загального фонду  на:

         - оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

  10. Надати право виконавчому комітету міської ради відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Борзнянської міської ради  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

  - позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

  - позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

     11. Борзнянський міський раді   затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

     12. Головним розпорядникам міського бюджету:

        -  затвердити паспорти бюджетних програм упродовж 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

- здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлення їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

-  доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме :

- здійснити публічне представлення та публікацію інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням , відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів Украіни до 15 березня 2020 року;

- оприлюднення  паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;

- взятих на облік в органах Державної казначейської служби України у Борзнянському районі, у межах виділених їм бюджетних асигнувань та відповідно до норм статті 48 Бюджетного кодексу України;

-  в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

- проведення своєчасних розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

   13.Відповідно до частин 7 статті 23 Бюджетного кодексу України дозволити: за рішенням міського голови  та погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та комунальної власності громади у межах загального обсягу бюджетних призначень  розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами,  а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

        фінансовому відділу міської ради здійснювати в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету за обгрунтованим поданням  розпорядника бюджетних коштів перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.           

   14. Дозволити в міжсесійний період у виняткових випадках за рішенням міського голови та погодженням з  постійною комісією міської ради з питань бюджету,фінансів, соціально-економічного розвитку та комунальної власності громади із наступним внесенням змін до рішення «Про міський бюджет на 2020 рік»

  - виділення додаткових коштів за рахунок вільних залишків коштів загального та спеціального фонду станом на 01.01.2020 року;

- виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів міського бюджету та додаткових трансфетів місцевим бюджетам;

- проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів з наступним затвердженням на сесії міської ради;

-приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з інших бюджетів у період між сесіями з наступним внесенням змін до рішення «Про міський бюджет на 2020 рік»;

  - затвердження розподілу коштів за об’єктами за рахунок додаткових надходжень до бюджету розвитку та перерозподіл коштів за об’єктами будівництва та  капітальними видатками з наступним внесенням змін до рішення «Про міський бюджет на 2020 рік»;

 - вносити зміни до переліку  та обсягів місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету;

- здійснювати розподіл використання коштів, що надійшли за договорами внесків на розвиток інфраструктури громад из подальшим затвердженням на сесії міської ради.

    15. .Виконавчому комітету Борзнянської міської ради у разі необхідності забезпечити внесення технічних (коректорських) правок до додатків цього рішення ( в частині складових програмної класифікації видатків та кредитування і класифікації доходів місцевих бюджетів згідно з відповідними наказами Міністерства фінансів України) до підписання цього рішення.

    16. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

    17.Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020  року .

    18.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та питань комунальної власності.

                                           

                                             Міський голова                                                    А.М.Койда

 

 

 

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень