A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Борзнянська міська рада
Чернігівської області
Офіційний сайт

рішення 1 сесії 7 скликання Борзнянської міської ради

Дата: 02.08.2019 14:26
Кількість переглядів: 5

 

УКРАЇНА

БОРЗНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

першої  сесії  сьомого  скликання

 

від 25 липня 2019 року                                                                                                  № 15-1-1/7

           м. Борзна

 

Про      початок       реорганізації

Малозагорівської сільської ради,

Миколаївської   сільської    ради,

Оленівської   сільської   ради   та

Прачівської      сільської      ради

шляхом         приєднання         до

Борзнянської міської ради

 

          Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»,                      Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, на підставі рішення Борзнянської міської ради від                  25 липня 2019 р. № 1 «Про початок повноважень депутатів Борзнянської міської ради»,  міська рада  В И Р І Ш И Л А:

 

     1. Почати процедуру реорганізації Малозагорівської сільської ради (ЄДРПОУ 04414845), місце знаходження: вул. Першотравнева, 68, с. Мала Загорівка, Борзнянського району, Чернігівської області) шляхом приєднання до Борзнянської міської ради (ЄДРПОУ 04061725), місце знаходження:                        вул. Пантелеймона Куліша,107, м. Борзна, Борзнянського району, Чернігівської області).

     1.1. Борзнянська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Малозагорівської сільської ради.

     2. Почати процедуру реорганізації  Миколаївської сільської ради (ЄДРПОУ 04412231), місце знаходження: вул. Богдана Хмельницького, 36,                                    с. Миколаївка, Борзнянського району, Чернігівської області) шляхом приєднання до Борзнянської міської ради (ЄДРПОУ 04061725), місце знаходження: вул. Пантелеймона Куліша,107, м. Борзна, Борзнянського району, Чернігівської області).

     2.1. Борзнянська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Миколаївської сільської ради.

 

     3. Почати процедуру реорганізації Оленівської сільської ради (ЄДРПОУ 04414856), місце знаходження: вул. Шевченка, 88 с.Оленівка, Борзнянського району, Чернігівської області) шляхом приєднання до Борзнянської міської ради (ЄДРПОУ 04061725), місце знаходження: вул. Пантелеймона Куліша,107,                   м. Борзна, Борзнянського району, Чернігівської області).

     3.1. Борзнянська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Оленівської сільської ради.

 

     4. Почати процедуру реорганізації Прачівської сільської ради (ЄДРПОУ 04414891), місце знаходження: вул. Миру, 46, с. Прачі, Борзнянського району, Чернігівської області) шляхом приєднання до Борзнянської міської ради (ЄДРПОУ 04061725), місце знаходження: вул. Пантелеймона Куліша,107,                      м. Борзна, Борзнянського району, Чернігівської області).

     4.1. Борзнянська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Прачівської сільської ради.

 

     5. Утворити комісії з реорганізації сільських рад:

     5.1. Комісія з реорганізації Малозагорівської сільської ради:

     1) Голова комісії: Гуменський Володимир Григорович (ІПН ##########) – заступник Борзнянського міського голови.

     2) Заступник голови комісії: Зінченко Лариса Василівна (##########) – головний спеціаліст-бухгалтер Борзнянської міської ради.

          Члени комісії:

     - Осипенко Ніна Миколаївна -  в.о. старости сіл Мала Загорівка, Вольниця, Червоне  Озеро Борзнянської міської ради.

     - Болобан Ірина Анатоліївна - бухгалтер Малозагорівського округу.

 

     5.2. Комісія з реорганізації Миколаївської сільської ради.

     1) Голова комісії: Гуменський Володимир Григорович (ІПН ##########) – заступник Борзнянського міського голови.

     2) Заступник голови комісії: Зінченко Лариса Василівна (##########) – головний спеціаліст-бухгалтер Борзнянської міської ради.

     - Радченко Людмила  Михайлівна – в.о. старости сіл Миколаївка, Іванівка, Суховодка Борзнянської міської ради.

     - Савченко Наталія Андріївна - бухгалтер Миколаївського округу.

 

     5.3. Комісія з реорганізації Оленівської сільської ради

     1) Голова комісії: Гуменський Володимир Григорович (ІПН ##########) – заступник Борзнянського міського голови.

     2) Заступник голови комісії: Зінченко Лариса Василівна (##########) – головний спеціаліст-бухгалтер Борзнянської міської ради.

     - Кривець Володимир Васильович – в.о. старости с. Оленівки Борзнянської міської ради.

     - Дзюба Тетяна Василівна - бухгалтер Оленівського округу.

 

     5.4.  Комісія з реорганізації  Прачівської сільської ради у складі:

     1) Голова комісії: Гуменський Володимир Григорович (ІПН ##########) – заступник Борзнянського міського голови.

     2) Заступник голови комісії: Зінченко Лариса Василівна (##########) – головний спеціаліст-бухгалтер Борзнянської міської ради.

     3) Члени комісії:

     - Білоус Григорій Іванович – в.о. старости сіл Прачі та Адамівка Борзнянської міської ради;

     - Удовик Світлана Миколаївна - бухгалтер Прачівського округу.

 

     6. Покласти на Комісію з реорганізації Малозагорівської сільської ради, Миколаївської сільської ради, Оленівської сільської ради та Прачівської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Малозагорівської сільської ради, Миколаївської сільської ради, Оленівської сільської ради та Прачівської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2019 р.

     7. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Малозагорівської сільської ради, Миколаївської сільської ради, Оленівської сільської ради та Прачівської сільської ради.

     8. Затвердити План заходів з реорганізації Малозагорівської сільської ради, Миколаївської сільської ради, Оленівської сільської ради та Прачівської сільської ради (додаток 1).

     9. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Малозагорівської сільської ради, Миколаївської сільської ради, Оленівської сільської ради та Прачівської сільської ради надати право Борзнянському міському голові здійснювати без погодження з Борзнянською міською радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання п. 3 та 4 Плану заходів з реорганізації Малозагорівської сільської ради, Миколаївської сільської ради, Оленівської сільської ради та Прачівської сільської ради.

     10. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.

     11. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2019 р. під час діяльності рад, що приєднуються до Борзнянської міської ради ради (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.

     12. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Малозагорівської сільської ради, Миколаївської сільської ради, Оленівської сільської ради та Прачівської сільської ради станом на 31.12.2019 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Борзнянській міській раді.

     13. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Малозагорівської сільської ради, Миколаївської сільської ради, Оленівської сільської ради та Прачівської сільської ради станом на 31.12.2019 р. до Борзнянської міської ради  інспектора по діловодству Бреус Валентину Федорівну.

     14. Уповноважити Борзнянського міського голову затвердити від імені Борзнянської міської ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Малозагорівської сільської ради, Миколаївської сільської ради, Оленівської сільської ради та Прачівської сільської ради станом на 31.12.2019 р.

     15. До 31.12.2019 року подати міському голові пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів Малозагорівської сільської ради, Миколаївської сільської ради, Оленівської сільської ради та Прачівської сільської ради (не завершених в діловодстві та архівів).

     16. Борзнянському  міському  голові не пізніше 01.12.2019 року утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань Малозагорівської сільської ради, Миколаївської сільської ради, Оленівської сільської ради та Прачівської сільської ради  і забезпечити своєчасне та повне прийняття й оприбуткування зазначеного майна, активів на баланс міської ради.

     17. Голові Комісії з реорганізації Гуменському В.Г. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати  Борзнянську міську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.

     18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Борзнянського міського  голову.

 

 

 

          Міський голова                                                             А.М. Койда

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора