A A A K K K
для людей із порушенням зору
Борзнянська територіальна громада
Чернігівська область

Перелік питань на перевірку та оцінку знань

Дата: 26.11.2019 15:40
Кількість переглядів: 761

                                                                                        

                                                                              Перелік питань на перевірку та оцінку знань

Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції»

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).

2. Поядок обрання Президента України ст. 103

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

5. Об'єкти права власності Українського народу (статті 1314).

6. Найважливіші функції держави (стаття 17).

7. Державні символи України (стаття 20).

8. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

9. Конституційне право на освіту (стаття 53).

10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

11. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

12. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

13. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

14. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

15. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». (ст.1,2,3).

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4).

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування. (ст.6).

5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7).

6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8).

7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9).

8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст.12).

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст.11).

10. Класифікація посад та ранги посадових осіб в органах місцевого самоврядування (ст.14,15).

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст.16).

12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст.18).

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20).

14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст.23).

15. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (ст.24).

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  1. Поняття місцевого самоврядування в Україні (стаття 2).
  2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).
  3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).
  4. Територіальні громади (стаття 6).

     5.  Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).

     6. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування (стаття 16).

     7. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад (стаття 17).

     8. Законодавство про місцеве самоврядування (стаття 24).

     9. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25,26).

    10. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).

     11. Сесія ради (стаття 46).

     12. Постійні комісії рад (стаття 47).

     13. Секретар сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 50).

     14. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 51).

     15. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

4. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

5. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

6. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

8. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

9. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

10. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

11. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

12. Спеціальна перевірка (стаття 56).

12. Спеціальна перевірка (стаття 56).

13. Облік та оприлюднення декларацій (стаття 47).

14. Порядок проведення спеціальної перевірки (стаття 57).

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)

 

Питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень спеціаліста 1 категорії з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб та ведення реєстру територіальної громади Борзнянської міської ради

1. Які документи потрібні для того, щоб оформити реєстрацію? (Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»)

2. Скільки часу займає процес зняття   реєстрації і реєстрації на новому місці. (Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»)

3. Чи може власник житла самостійно зняти з реєстрації осіб, які зареєстровані у цьому житловому приміщенні? (Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»)

4. Як відбувається реєстрація дітей? (Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»)

5. Підстави для відмови в реєстрації або знятті з реєстрації місця проживання (Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» ст.91).

6. Повноваження органів реєстрації та державних органів у сфері реєстрації фізичних осіб (Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» ст.11).

7. Свобода пересування та вільний вибір місця проживання в Україні (Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» ст.2).

8. Реєстрація місця проживання особи (Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» ст.6).

9. Особливості реєстрації місця проживання бездомних осіб (Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» ст.61).

10. Зняття з реєстрації місця проживання (Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» ст.7).

11. Обмеження свободи пересування (Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» ст.12).

12. Доступ до реєстрів територіальних громад(Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» ст.113).

13. Основні функції Державної міграційної служби України (Закон України «Про Державну міграційну службу України» ст. 5).

 14. Посвідка на постійне проживання та посвідка на тимчасове проживання (Закон України «Проправовий статус іноземців та осіб без громадянства» ст. 5)

 15.Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які в'їжджають в Україну або перебувають на території України (Закон України «Проправовий статус іноземців та осіб без громадянства» ст. 16)

 

Питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень начальника відділу освітиБорзнянської міської ради

1. Основніположення Закону України “Про освіту” (ст.ст.6,8,14,15,29).

2. Закон України “Про загальнусереднюосвіту” (ст.ст.4,5,9,12).

3. Закон України “Про дошкільнуосвіту” (ст.ст. 2, 4-7).

4. Закон України “Про позашкільнуосвіту” (ст.ст.4,8).

5. Система загальноїсередньоїосвіти (Закон України “Про загальнусереднюосвіту” ст.ст. 3,4).

6. Завданнязагальноїсередньоїосвіти (Закон України “Про загальнусереднюосвіту” ст.ст.5,6).

 7. Основнізавданняорганівуправління системою загальноїсередньоїосвіти (Закон України “Про загальнусереднюосвіту” ст.36).

 8. Повноваженняорганіввиконавчоївлади та органівмісцевогосамоврядування в системізагальноїсередньоїосвіти (закон України “Про загальнусереднюосвіту” ст.37).

 9. Державнаполітика у сферідошкільноїосвіти (Закон України “Про дошкільнуосвіту” ст.ст.2,3).

 10. Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників (Закон України “Про загальну середню освіту”ст.27).

 11. Права і обов’язкизасновника закладу освіти (Закон України «Про освіту» ст. 25)

  12. Статус закладу загальноїсередньоїосвіти (Закон України “Про загальнусереднюосвіту” ст.10).

  13. Кримінальний кодекс України про порушення права на отриманняосвіти (ст.183).

  14. Складники та рівніосвіти(Закон України «Про освіту» ст. 10)

  15. Державнаполітика у сферіосвіти (Закон України «Про освіту» ст. 5)

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь