Борзнянська територіальна громада
Чернігівська область

Скликання 1 сесії 8 скликання Борзнянської міської ради

Дата: 30.11.2020 14:49
Кількість переглядів: 904

Фото без опису

Оголошення!

До уваги депутатів міської ради 8 скликання

 02 грудня 2020 року о 10:00 годині в актовому залі Борзнянської районної ради (2 поверх) буде проводитись 1 сесія міської ради 8 скликання.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії;

2. Про обрання секретаря Борзнянської міської ради;

3. Про ранг посадової особи місцевого самоврядування, встановлення надбавки, премії, матеріальної допомоги Борзнянському міському голові;

4. Про затвердження регламенту роботи Борзнянської міської ради VIII скликання;

5. Про затвердження переліку, персонального складу та Положення про постійні комісії Борзнянської міської ради;

6. Про затвердження на посади старост Борзнянської міської ради та Положення про старосту;

7. Про уповноваження старост вчинення нотаріальних дій;

8. Про утворення виконавчого комітету Борзнянської міської ради визначення його чисельності та затвердження персонального складу;

9. Про затвердження регламенту виконавчого комітету Борзнянської міської ради;

10. Про затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату Борзнянської міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради;

11. Про створення фінансового відділу Борзнянської міської ради, затвердження штатної  чисельтності та затвердження його Положення;

12. Про затвердження заступника Борзнянського міського голови з питань діяльності виконавчих органів;

13. Про затвердження на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Борзнянської міської ради;

14. Про затвердження Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Борзнянської міської ради;

15. Про безоплатну передачу майна із комунальної власності територіальних громад сіл, міста Борзнянського району в комунальну власність територіальної громади Борзнянської міської ради;

16. Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік»;

17. Інші питання.

Міський голова

Лариса ОСАДЧУК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 1 сесії 8 скликання

Борзнянської міської ради

Чернігівської області

№ 4-1/8 від 02 грудня 2020 року

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Борзнянської міської ради

Чернігівської області

восьомого скликання

Стаття 1. Борзнянська міська рада (далі – міська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальної громади міста та сіл Борзнянської міської обєднаної територіальної громади та здійснює від її імені та в її інтересах функції у межах повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами.

Стаття 2. Міська рада складається з депутатів, які обрані населенням міста Борзна та сіл Борзнянського раону а саме: Кинашівка, Забілівщина, Забілівщина Друга, Любомудрівка, Мала Загорівка, Червоне Озеро, Вольниця, Миколаївка, Іванівка, Суховодка, Оленівка, Адамівка, Прачі, Шаповалівка, Ядути, Красностав, Юрківщина, Жданів, Сапонівка, Гришівка, Острів Надії на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Міська рада вважається правомочною за умови обрання не менше як двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку. Строк повноважень міської ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

Стаття 3. Свої повноваження міська рада здійснює на основі ініціативної і активної участі в її роботі кожного депутата, колективному вільному обговоренні і вирішенні питань місцевого значення, поєднань місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, законності, широкому залученні громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності і підзвітності перед радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.

Стаття 4. Міська рада є юридичною особою, діє у межах наділених власних повноважень самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. Порядок діяльності міської ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

Стаття 5. Міська рада, її органи та посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Коституцією та законами України.

Стаття 6. Міська рада та її органи проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання.

Стаття 7. Регламент роботи міської ради (далі – Регламент) – це нормативний акт, затверджений радою, який визначає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання секретаря ради та виконавчого комітету ради, порядок скликання і проведення чергової та позачергової сесій, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, повноваження міського голови та секретаря ради, діяльність постійних комісій, виконавчого апарату, здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Зміни та доповнення до регламенту вносяться радою за пропозицією міського голови, секретаря ради, постійних комісій та депутатів міської ради. До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Розділ 2. Повноваження міської ради

ВАЖЛИВО: Відповідно до п. 11 Розділ V Прикінцеві та перехідні положення Закону України № 280/97-ВР (доповнено Законом України № 540-ІХ від 30.03.2020 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій, в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» На період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), ради мають повноваження приймати рішення про внесення змін у Регламент ради, встановлюючи, що пленарні засідання місцевих рад, засідання виконавчих комітетів сільських, селищних, міських ради постійних депутатських комісій можуть проводитись в режимі відеоконференцій або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

Стаття 8. Питання, які вирішуються міською радою виключно на пленарних засіданнях ради:

1. Обрання секретаря ради, звільнення його з посади у порядку, передбаченому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, затвердження голів комісії, структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів за пропозицією міського голови.

3. Утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск.

4. Затвердження регламенту ради.

5. Затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання.

6. Заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчого органу ради.

7. Прийняття рішення про недовіру міському голові.

8. Заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує.

9. Заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради.

10. Розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них.

11. Прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом.

12. Скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень.

13. Прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

14. Прийняття рішення про проведення місцевого референдуму.

15. Прийняття рішень щодо вступу до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них.

16. Затвердження программ соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

17. Затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про його виконання.

18. Встановлення місцевих податків та зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом.

19. Утворення цільових (у тому числі валютних) фондів, затвердження положень про ці фонди, затвердження звітів про використання зазначених коштів.

20. Прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету.

21. Прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах.

22. Прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір куплі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади.

23. Прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення.

24. Вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

25. Затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади.

 26. Вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу.

27. Прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань.

28. Прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом.

29. Прийняття рішень щодо делегування виконавчому комітету окремих повноважень міської ради.

30. Прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади у сфері її інтересів.

31. Надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об′єктів державної власності.

32. Заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території.

33. Встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність. Міська рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання цим та іншими законами.

Розділ 3. Організація роботи міської ради

Скликання сесій міської ради

Стаття 9. Міська рада проводить роботу сесійно. Сесія міської ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 10. Першу сесію новообраної міської ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніше через 20 (двадцять) днів після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарних засіданнях міський голова. У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

 Стаття 11. Наступні сесії ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок за потребою не рідше, ніж один раз на місяць.

Стаття 12. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається секретарем ради. У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом ради;

2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію після настання умов, передбачених чинним законодавством то сесія міської ради скликається за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету міської ради.

Стаття 13. Пропозиції щодо скликання сесії направляються міському голові письмово із зазначенням питань, які пропонуються внести на розгляд сесії, та мотивування необхідності її скликання.

Стаття 14. У разі якщо міський голова або секретар ради у період передбачений чинним законодавством не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у статті 12 п. 2, або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менше як одну третину складу ради, або постійною комісією ради. Пропозиція про скликання сесії за ініціативи депутатів оформляється як рішення групи депутатів за їх особистими підписами або як рішення постійної комісії.

 Стаття 15. Рішення про скликання сесії ради приймається міським головою або секретарем ради у формі розпорядження. Повідомлення про скликання сесії ради з зазначенням часу скликання, місця проведення сесії та основних питань, внесених на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії на офіційному сайті Борзнянської міської ради, а у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії у телефонному режимі.

Стаття 16. Сесію міської ради відкриває і веде міський голова або секретар ради. У випадку, передбаченому статею 14 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.

Підготовка питань на розгляд міської ради

Стаття 17. На пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

Стаття 18. Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд міської ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами міської ради, загальними зборами громадян, виконавчим комітетом міської ради.

Стаття 19. Пропозиції про внесення питань на розгляд ради супроводжуються проектом рішення міської ради і короткою пояснювальною запискою з обгрунтуванням необхідності прийняття цього рішення, а також іншими матеріалами.

Стаття 20. Пропозиції до порядку денного вносяться до прийняття міським головою розпорядження про скликання сесії, але не пізніше, як за 5 днів до сесії. Пропозиції до порядку денного, внесені після прийняття головою розпорядження про скликання сесії, або під час чергової сесії, можуть бути включені до порядку денного лише за рішенням міської ради. Остаточно порядок денний сесії затверджується міською радою на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

Стаття 21. Проект рішення міської ради з поданими до нього матеріалами перед внесенням його на розгляд ради узгоджується особами, які готували проект рішення, з секретарем міської ради, головою постійної комісії. У разі незгоди з проектом рішення, зауваження викладаються на окремому аркуші і додаються до проекту. Проекти рішень, які передбачають фінансування або стосуються бюджетних питань, погоджуються також з головою постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності.

Стаття 22. Матеріали з питань, які внесені на розгляд сесії, як правило, попередньо розглядаються на засіданнях постійних комісій з прийняттям відповідних висновків та рекомендацій, які доводяться до всіх депутатів міської ради. За результатами розгляду питання на засіданні постійної комісії головою або заступником голови комісії готується співдоповідь на сесію, зокрема щодо питань затвердження бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку.

Порядок роботи сесії міської ради

Стаття 23. Сесія міської ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 Стаття 24. Перед кожною сесією проводиться поіменна реєстрація депутатів, що прибули на сесію із засвідченням підпису у списку реєстрації депутатів. Реєстрацію депутатів здійснює секретар міської ради. У разі відсутності встановленої для повноважності сесії кількості депутатів, за розпорядженням міського голови проведення сесії переноситься на інший час.

Стаття 25. Сесії міської ради відкриває і веде міський голова, а у випадку його відсутності – секретар міської ради.

Стаття 26. Порядок денний, часовий регламент та інші процедурні питання щодо порядку роботи сесії затверджуються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні ради.

Стаття 27. Пленарні засідання міської ради розпочинаються о 10-й годині і закінчуються не пізніше 18 години, якщо не буде прийняте інше рішення. Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань. Тривалість роботи сесії встановлюється міською радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються.

Стаття 28. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності для розгляду окремих питань більшістю голосів від числа присутніх депутатів рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 29. Запрошені на засідання міської ради особи не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду доповідей, виступів, рішень оплесками, вигуками та іншими діями, дотримуватись порядку, виконувати пропозиції та вимоги головуючого. Особа, яка не є депутатом і припускається грубих порушень порядку, може бути випроваджена з залу засідань розпорядженням головуючого. На сесії ради як депутатам так і запрошеним не дозволяється користуватися мобільними телефонами.

Стаття 30. Сесії ради ведуться українською мовою. Депутати також мають право виступати російською мовою.

Стаття 31. Час для доповідей на сесії встановлюється в межах до 1 години, для співдоповідей – до 20 хвилин, виступаючим в дебатах вперше – до 5 хвилин, для повторного виступу по одному питанню в дебатах, виступів при обговоренні проектів рішень, порядку ведення засідання, з мотивів голосування, для заяв, внесення кандидатур, запитів, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин.

Стаття 32. Головуючий на засіданні міської ради забезпечує виконання положень цього Регламенту стосовно порядку проведення сесій. Головуючий на засіданні міської ради:

 - керує засіданнями міської ради, слідкує за дотриманням повноважності сесії і прийнятого депутатами порядку її роботи;

 - надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим на сесії в послідовності надходження їх записок в секретаріат сесії;

 - за згодою ради надає слово для виступів особам, запрошеним на сесію, з питання порядку денного, яке розглядається радою;

 - має право в необхідних випадках за згодою депутатів продовжити час для виступу;

 - оголошує письмові запити, особисті заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань та довідок, а також зауважень щодо ведення сесії;

 - проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень міської ради, оголошує його результати;

 - на початку відкритого голосування оголошує кількість пропозицій, які пропонуються на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою кількістю голосів може бути прийняте рішення;

 - дає доручення пов’язані з забезпеченням роботи сесії міської ради, постійним комісіям та виконавчому комітету.

Стаття 33. Письмова заява про надання слова для виступу в дебатах направляється голові ради безпосередньо на сесії після затвердження порядку денного із зазначенням питання з якого депутат бажає взяти слово.

Заява може також завчасно направлятися голові ради або секретарю до відкриття сесії.

Головуючий має право також надати слово депутату за його усним зверненням.

Стаття 34. Депутат виступає на засіданні після надання йому слова головуючим.

Депутат може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів.

Передача права на виступ на користь іншої особи не допускається.

Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути його позбавлений.

Якщо виступаючий відхилився від обговорюваної теми, головуючий може закликати його дотримуватись обговорюваного питання.

Якщо виступаючий продовжує висловлюватись не по обговорюваному питанню або перевищив відведений регламент, то після одного попередження він може бути позбавлений слова.

Виступаючий не повинен вживати грубих і некоректних висловів, закликаючи до незаконних і насильницьких дій. В разі порушення цього правила головуючий попереджує виступаючого, а при повторному порушенні вправі позбавити його слова. Для повторного виступу в такому разі слово даному депутату з цього ж питання не надається.

Стаття 35. Якщо депутат не зміг висловитися у зв’язку з припиненням обговорення, за його бажанням текст його виступу може бути додано до протоколу сесії. Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право взяти заключне слово.

Стаття 36. Проект рішення на сесії може не оголошуватись, якщо цей проект був розданий депутатам і вони мали змогу з ним ознайомитися.

Стаття 37. Рішення ради приймається відкритим поіменним голосуванням.

Стаття 38. Виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у міського голови, секретаря міської ради та депутатів міської ради, вони не мають права брати участь у прийнятті цього рішення міською радою. Заява про конфлікт інтересів міського голови, секретаря міської ради та депутатів міської ради робиться безпосередньо перед початком голосування, по відповідному питанню та заноситься в протокол сесії міської ради.

Стаття 39. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4, 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 40. Рішення міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень, якщо воно не підписане міським головою. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

 Стаття 41. Розгляд пропозицій, доповнень і зауважень по проекту рішення міської ради проводиться після прийняття міською радою внесеного проекту рішення за основу. В разі, коли проект рішення не приймається за основу, питання, по якому він був підготовлений, знімається з порядку денного сесії.

Стаття 42. Якщо проект рішення ради прийнято за основу, ставляться на голосування поправки і пропозиції до нього. Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість пропозицій, що надійшли на голосування, зачитує їх зміст.

Стаття 43. У разі, коли дві або більше пропозицій стосуються одного і того ж питання, міська рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування по пропозиціях у тому порядку, в якому їх внесено.

Стаття 44. Перед голосуванням по кількох поправках або пропозиціях, які суперечать одна одній, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції. Якщо рада прийме першу поправку чи пропозицію, інші на голосування не ставляться.

Стаття 45. При проведенні відкритого та поіменного голосування підрахунок голосів проводиться лічильною комісією, лічильна комісія затверджуться рішенням сесії та діє постійно все скликання ради, яка усно інформує секретаря про результати голосування. При голосуванні з одного питання кожен депутат має голос і подає його «за» пропозицію, «проти» неї, чи «утримується» при голосуванні.

Стаття 46. Голосування по проекту рішення проводиться в цілому за все рішення або по пунктах та розділах, а потім в цілому.

Стаття 47. Рішення міської ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу міської ради, крім особливих випадків, передбачених законодавством та цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Стаття 48. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів обирається відкритим голосуванням лічильна комісія. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуто до складу органів, що обираються.

Стаття 49. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення комісії приймаються більшістю голосів її складу. У випадку, коли голоси розділилися порівну, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував голова.

Стаття 50. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості.

Стаття 51. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюються лічильною комісією на основі цього Регламенту, про що її голова інформує депутатів.

Стаття 52. Перед початком голосування виборчі скриньки перевіряє, опечатує або пломбує голова лічильної комісії у присутності членів комісії.

Стаття 53. Голосування проводиться у приміщенні при наявності кабіни для таємного голосування або в окремій кімнаті. Місце видачі бюлетенів і встановлення виборчої скриньки визначає лічильна комісія.

Стаття 54. Кожному депутату видається один бюлетень по виборах органу або посадової особи, що обирається, чи по вирішенню питання, що розглядається. Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії згідно з списком. За отриманий бюлетень депутат ставить особистий підпис.

Стаття 55. Депутат користується правом одного голосу. Голосування проводиться в кабіні для таємного голосування.

Стаття 56. Депутат, який присутній на сесії, але не одержує бюлетень, або, одержавши бюлетень, не опускає його у виборчу скриньку, вважається таким, що не взяв участі в голосуванні.

Стаття 57. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває виборчу скриньку для таємного голосування та підраховує голоси. Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми і в яких залишено більше однієї внесеної кандидатури. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

Стаття 58. Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він одержав більше половини голосів від загального складу ради. Рішення вважається прийнятим, якщо в результаті таємного голосування за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 59. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії і який зачитується на сесії ради. Інформація про результати таємного голосування береться до відома.

Стаття 60. При виявленні порушень у порядку та процедурі проведення таємного голосування за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від кількості присутніх депутатів, проводиться повторне голосування.

Стаття 61. Рішення міської ради підписує міський голова. До підписання рішень допускається їх правописна коректорська правка, яка не змінює змісту рішень.

Стаття 62. Рішення міської ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію. Рішення ради є офіційним документом. Офіційне оприлюднення всіх рішень міської ради нормативно-правового характеру здійснюється шляхом розміщення на офіційному сайті не пізніше, як у 5 робочих днів з дня їх прийняття та підписання.

Стаття 63. Рішення міської ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію. Рішення ради є офіційним документом. Офіційне оприлюднення всіх рішень міської ради нормативно-правового характеру здійснюється шляхом розміщення на офіційному сайті не пізніше, як у 5 робочих днів з дня їх прийняття та підписання. Обов’язок щодо офіційного оприлюднення покладається на секретаря міської ради.

Стаття 64. Рішення міської ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і при необхідності оприлюднюються. На письмову мотивовану вимогу громадян їм може бути видана копія рішення.

Стаття 65. Рішення міської ради, прийняті у межах її компетенції є обов’язковими для виконання їх органами ради, органами виконавчої влади, підприємствами (об?єднаннями), організаціями і установами, незалежно від форм власності, розташованими або зареєстрованими на території ради, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території ради. Рішення міської ради з мотивів їх невідповідності Конституції або Законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.

Стаття 66. Засідання міської ради протоколюються. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Протокол сесії ради підписується особисто головою ради, а у разі його відсутності - секретарем ради, а у випадку, передбаченому статею 16 цього Регламенту – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Стаття 67. У протоколі сесії міської ради зазначаються такі дані:

 - найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії;

 - число депутатів, обраних до міської ради, число присутніх та відсутніх депутатів;

 - порядок денний сесії, прізвище та ініціали доповідача та співдоповідача по кожному питанню;

 - прізвище та ініціали депутатів, інших осіб, які виступали в дебатах , а також депутатів, які внесли запити, тексти їх виступів.

Стаття 68. До протоколу сесії додаються рішення, прийняті міською радою, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, список відсутніх на сесії депутатів, список запрошених на сесію.

Стаття 69. Оригінал протоколу сесії зберігається в справах міської ради. Після закінчення повноважень ради відповідного скликання оригінали протоколів передаються до районного державного архіву на постійне зберігання.

Стаття 70. При необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 5 хвилин, для виступів депутатів міської ради з короткими заявами та повідомленнями. Заяви та повідомлення не обговорюються, рішення по них не приймається.

Стаття 71. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради при обговоренні питань порядку денного, а також ті, які містяться у виступах, переданих в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою або за її дорученням комісіями ради, направляються на розгляд відповідним організаціям і посадовим особам, які зобов’язані у встановлений строк розглянути їх і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також голову ради.

Стаття 72. Листи громадян, які надійшли на адресу міської ради, розглядаються міською радою в порядку, передбаченому Закономи України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації».

Розділ 4. Депутат міської ради

Стаття 73. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами.

Стаття 74. Відповідно до частини 2 статті 4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на сесії міської ради рішення про підсумки виборів та закінчуються в день першої сесії міської ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Стаття 75. Депутату міської ради видається депутатське посвідчення за підписом міського голови.

Стаття 76. Депутат, як повноважний член міської ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності міської ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, міською радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї постійної комісії ради.

Стаття 77. Депутат міської ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються міською радою та відповідною постійною комісією, має право обирати і бути обраним в органи міської ради.

Стаття 78. Депутат міської ради має право вносити пропозиції до порядку денного сесії міської ради, проектів рішень з обговорюваних питань, щодо складу органів, створюваних міською радою; обговорювати кандидатури посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються міською радою; приймати участь у дебатах, ставити запитання, вносити проекти рішень, або поправки до них, виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій, та з мотивів голосування, давати та вимагати роз?яснення в порядку, встановленому цим Регламентом.

Стаття 79. У міжсесійний період на вимогу депутата міської ради він забезпечується матеріалами щодо діяльності міської ради, постійних комісій, має право знайомитись з протоколами сесій міської ради, включаючи доповіді, тексти виступів депутатів, в тому числі і тих, які не виступали у зв’язку з припиненням дебатів. На вимогу депутата йому надаються копії документів, прийнятих міською радою та її постійними комісіями.

Стаття 80. Депутат міської ради має право звернутись із депутатським зверненням до органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території ради з пропозицією здійснити певні дії, дати офіційне роз?яснення чи викласти позицію з питань віднесених до їх компетенції і брати участь у розгляді порушених питань. Орган або посадова особа, до яких спрямоване звернення, зобов?язані у встановленний чинним законодавством строк дати письмову відповідь.

Стаття 81. Депутатський запит може бути внесено депутатом або групою депутатів міської ради у письмовій або усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання міської ради, по ньому може проводитись обговорення і приймається відповідне рішення. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані в установлений строк дати письмову відповідь депутату та міській раді. Якщо запит з об′єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов′язані повідомити про це раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту.

Депутат, який подав депутатський запит, не може без поважних причин бути відсутнім на пленарному засіданні ради. При обговоренні запиту він надає пояснення, відповіді на запитання інших депутатів щодо порушеної у депутатському запиті вимоги.

Стаття 82. Депутат міської ради зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, цього Регламенту, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності міської ради та її органів, бути присутнім на кожній сесії міської ради, засіданні постійно комісії до якої його обрано, і брати активну участь у їх роботі. В разі неможливості прибути на сесію депутат повинен повідомити про це міського голову або секретаря міської ради, за добу до пленарного засідання.

Стаття 83. Депутатські фракції

83.1. Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради.

83.2. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

83.3. Депутатська фракція повинна письмово повідомити міського голову про своє створення, склад, мету та завдання фракції, осіб, уповноважених представляти фракцію.

83.4. Головуючий на пленарному засіданні міської ради інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

83.5. Принципи функціонування депутатських фракцій не можуть суперечити основним принципам депутатської діяльності і місцевого самоврядування. Депутатську фракцію очолює її керівник (уповноважений представник), що визначається з числа депутатів.

Стаття 84. Права фракцій.

84.1. Депутатські фракції мають право:

а) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

б) на об'єднання зусиль з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

в) на здійснення інших прав, передбачених законами України. Жодна депутатська фракція або депутат не має права виступати від імені всього населення міста і міської ради у цілому.

ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА

Стаття 85. Дисципліна та етика на сесіях міської ради.

85.1. На пленарному засіданні міської ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні міської ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі нерегування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні міської ради.

85.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні міської ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання міської ради.

85.3. Під час пленарного засідання міської ради депутати міської ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які першкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

85.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання міської ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

85.5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

85.6. Відшкодування витрат, пов?язаних з депутатською діяльністю, проводиться відповідно до положення про порядок відшкодування цих витрат, затвердженого радою.

Стаття 86. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

2. На депутатів місцевих рад поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Розділ 5. Міський голова, секретар міської ради, старости

Міський голова

Стаття 87. Повноваження міського голови починаються з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради про його обрання і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

У разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження міського голови здійснює секретар міської ради.

Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

Міський голова не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 88. Міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міської ради, додержання Конституції та законів України, виконання нормативних актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу міської ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, виконавчого апарату ради, штатів виконавчого апарату, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради, вносить пропозиції щодо призначення старост, керуючого справами, заступників;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових программ з інших питань самоврядування, міського бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на території ради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Стаття 89. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою.

Стаття 90. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами міста та сіл.

Стаття 91. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 92. Повноваження міського голови, можуть бути достроково припиненими відповідно і в порядку до статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Секретар міської ради

Стаття 93. Секретар міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів шляхом таємного голосування на строк повноважень ради за пропозицією міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради.

Стаття 94. Таємне голосування по виборах секретаря міської ради здійснюється за процедурою, передбаченою даним Регламентом.

Стаття 95. Про обрання секретаря міської ради приймається відповідне рішення міської ради.

Стаття 96. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 97. Секретар міської ради:

1) здійснює повноваження міського голови у разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень;

2) скликає сесії ради у разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених попереднім пунктом;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

Стаття 98. Секретар міської ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Стаття 99. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради без припинення повноважень депутата міської ради за рішенням ради або за власним бажанням.

Староста

Стаття 100. Староста є членом виконавчого комітету Борзнянської міської ради за посадою.

Староста бере участь у пленарних засіданнях ради, участь у засіданнях постійних комісій, має інші права та повноваження, визначені законодавством.

Староста має гарантоване право виступу на пленарних засіданнях ради.

При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями сіл, селищ, інтереси яких він представляє.

Староста є відповідальним перед Борзнянською міською радою.

Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідних сіл, селищ на відкритій зустрічі з громадянами.

На вимогу не менше половини депутатів сільської, селищної, міської ради староста інформує раду про свою роботу.

Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим міською радою.

Розділ 6. Постійні комісії міської ради

Стаття 101. Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради.

Стаття 102. Постійні комісії обираються міською радою на пленарному засіданні ради на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій міської ради вносить міський голова.

Голова постійної комісії обирається міською радою за поданням міського голови.

Всі інші питання структури комісії, в тому числі обрання заступника голови і секретаря комісії, розподіл повноважень між членами комісії вирішуються відповідною комісією.

Стаття 103. Міська рада утворює комісії:

1) постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, Регламенту та запобігання корупції – 5 депутатів;

 2) постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту – 7 депутатів;

 3) постійна комісія з гуманітарних питань та соціального захисту населення – 6 депутатів;

4) постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури та благоустрою – 7 депутатів.

Стаття 104. Депутат міської ради має право і повинен бути членом лише однієї постійної комісії.

Стаття 105. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

Стаття 106. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 107. Основною формою роботи постійної комісії є її засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

Стаття 108. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.

Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 109. Постійні комісії міської ради:

 - за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціальноекономічного і культурного розвитку міста, міського бюджету, звіти про виконання програм та бюджету;

 - вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради;

 - розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань;

 - за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді органів, а також з питань віднесених до відання міської ради – виконкому міської ради, підприємств, організацій, установ;

 - подають за результатами перевірки підприємств, установ та організацій свої рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд міської ради;

 - здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради;

 - вивчають і розглядають інші віднесені до відома міської ради питання за дорученням міської ради та міського голови;

 - голови комісій виступають на сесіях міської ради з доповідями та співдоповідями.

Стаття 110. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Стаття 111. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи керівники підприємств, установ, організацій, посадові особи повідомляють комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 112. Постійні комісії міської ради є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею.

Стаття 113. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій міської ради визначаються цим Регламентом та положенням про постійні комісії.

Розділ 7. Виконавчий комітет міської ради

Стаття 114. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Стаття 115. Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови. Виконавчий комітет ради утворюється у складі міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретаря виконавчого комітету та інших осіб.

Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

До складу виконавчого комітету міської ради входять також за посадою старости та керуюча справами (секретар виконкому).

До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати ради.

Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчому апараті ради на постійній основі, виконують функції у складі виконкому на громадських засадах. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Регламентом для міського голови.

Стаття 116. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 117. Виконавчий комітет міської ради:

1) забезпечує здійснення міською радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в України», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законами;

2) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, міського бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

3) координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

Стаття 118. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання.

Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Стаття 119. Положення про виконавчий комітет міської ради затверджується міською радою.

Розділ 8. Виконавчий апарат міської ради

Стаття 120. Виконавчий апарат міської ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріаХльно-технічне забезпечення діяльності міської ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню міською радою взаємодії і зв’язків з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Стаття 121. Структура, чисельність виконавчого апарату радижє., визначена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та рішенням сесії міської ради витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь